INFORMATIE

 

 

  • De keus maken om een agrarisch bedrijf te beginnen in Ontario, Canada, is een goede beslissing, want bedrijven in Ontario, in het bijzonder in melkvee, pluimvee en varkens, staan bekend om hun stabiele inkomens.
  • Voor meer informatie over de landbouw in Ontario, Canada, bezoek de website van het provinciale ministerie van landbouw Ontario Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs.
  • Landbouwprijzen zijn in het algemeen stabiel dankzij Canada’s supply management system, een systeem waarin productie en prijzen gereguleerd worden (op basis van de kostprijs).
  • Verder legt de overheid, zeker in vergelijking tot Europa, veel minder beperkingen op en de overheden van diverse niveaus zijn juist ondersteunend te noemen voor de landbouw.

 

 


Voor meer informatie over de Canadese landbouw bezoek de site van het landelijke ministerie van landbouwc Agriculture and Agri-Food Canada.
Veel emigranten geven aan zich veel vrijer te voelen als ondernemer dan het geval was in Europa.
De provincie Ontario is een uitstekende provincie voor boeren:

  • Inwoners die landbouw goed gezind zijn, voldoende land voor aanvaardbare prijzen en mogelijkheden voor uitbreiding; c
  • Inwoners die landbouw goed gezind zijn, voldoende land voor aanvaardbare prijzen en mogelijkheden voor uitbreiding;
  • Een infrastructuur van wegen, scholen, ziekenhuizen, enz. dat steevast tot de beste van Canada, zo niet tot de beste van de wereld behoort.
  • Een prima klimaat voor handel, met uitstekende toevoerwegen naar Canada’s dichtbevolkste gebieden en op korte afstand van de Verenigde Staten.